Molen De Bente 200 jaar oud!

Dit jaar (2014) bestaat ons koninkrijk 200 jaar; Molen De Bente bestaat dit jaar ook 200 jaar en…dat komt eigenlijk door de Kozakken. In 1813 was Napoleon verslagen bij de slag om de Berezina in Rusland. Nu die Russen, waaronder ook veel Kozakken hadden het doel om Napoleon en dus de Fransen helemaal terug te drijven naar Parijs. Dat is uiteindelijk ook gelukt. Toen was ook de weg vrij om in ons land weer een souverein vorst aan te stellen in 1814. Vandaar dat we dit jaar het 200 jaar bestaan van ons koninkrijk vieren.

 

In 1813 kwamen dan uiteindelijk Kozakken over onze oostgrens om die Fransen helemaal naar Frankrijk terug te dringen. De stad Coevorden was nog steeds door de Fransen bezet en uit de omliggende plaatsen werd er veel aangevallen om die Fransen weg te jagen. Ook de boeren versterkt door een groot aantal Kozakken deden aanvallen vanuit Dalen naar de Fransen in Coevorden. De Fransen schoten op een gegeven moment terug en daardoor ging Molen De Bente en een aantal boerderijen in vlammen op. Daarbij sneuvelden een aantal Kozakken. Midden in Dalen liggen twee Kozakken begraven bij De Kozakkenhoeve ( nu is dit een pensionboerderij). Verder herinnert de Kozakkendijk tussen Dalen en Coevorden ook nog aan die tijd.

 

Vrijdag 4 april 2014 bezoeken de kinderen van de Daler basisschool groep 7 en 8) in het kader van een Kozakkendag Molen De Bente, de graven bij De Kozakkenhoeve en krijgen ze het verhaal te horen wat er zich toen heeft afgespeeld. In samenwerking met CQ ( muziekschool) en De Kozakkenhoeve en een Kozakkenkoor in Nederland wordt er een concert gegeven op vrijdag 11 april 2014 in de Daler kerk , maar treedt het Kozakkenkoor ook nog voor andere groepen op die dag op. De kinderen van groep 7 en 8 studeren nu een Russisch lied in ,dat zij samen met het Kozakkenkoor bij het concert zullen laten horen.